Støtt radioen

Det koster penger å drive radio og vi driver på lavbudsjett. Pengene brukes til programvare og utstyr. Det som betyr mest er at folk hører på radioen og podcastene.

Vil du støtte arbeidet? Det er frivillig å gi.

Kontonummeret er 3201 66 31492.
Merk betalingen med “gave”.