Grunder

Å skape noe nytt fra bunnen av er for mange en utfordring. Jeg har drevet aktivt med forskjellige prosjekter på internett siden våren 2011 og med jungeltelegrafen fått en del følgere. Noen enkle systemer og holdninger kan endre ting veldig mye.

Det snakker jeg om i denne podcasten, hva som skal til for å få sine prosjekter vellykket.

Ingen kan garantere noen å lykkes, men mange kan gi råd underveis som gjør grundertilværelsen litt enklere. Et råd jeg har hjulpet meg er å spørre andre om hjelp, sånn at jeg får brukt nettverket.